Projektit


Musiikkikeskus Resonaarin hankkeet ja projektit vuosien varrelta.

Resonaarin oppilas rumpukapuloiden kanssa

Resonaarin kehittämishankkeet ja projektit

2024

 • Kansainvälisen seminaarin isännöinti: International Society for Music Education ISME:n Special Music Education -komission kansainvälisen seminaarin isännöinti vuonna 2024

2023

 • HelsinkiMission 140-juhlavuoden tapahtumatuotantoyhteistyö
 • Paikka auki -rahoitus täsmätyökykyisen muusikon työllistämiseen Resonaarigroup-yhtyeeseen (STEA)
 • Partnerina Unelmien musiikkioppilaitos -hankkeessa yhdessä Keski-Helsingin musiikkiopiston ja Kallion musiikkiopiston kanssa (OKM-rahoitus)
 • Partnerina Ikäihmisten kulttuuritoiminnan hankkeessa yhdessä Keski-Helsingin musiikkiopiston ja Kallion musiikkiopiston kanssa (Helsingin kaupunki)
 • Valoilmiö -konsertin järjestäminen (Kulosaaren kotiseuturahaston säätiö)

2022

 • Konserttitoiminnan järjestäminen (Helanderin säätiö)
 • Hengellisen kuvionuottimateriaalin laadinta (Kulmakoulusäätiö)
 • Inklusiivinen Mix ensemble -yhtye (Suomen kulttuurirahasto)
 • Verkostotoiminta ja asiantuntijavaihto Malmö Kulturskolanin kanssa (Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto)

2019−2022

 • Kansainvälinen Music without barriers -hanke
 • Open Doors. Erityistä taiteen perusopetusta Helsingissä (Helsingin kaupunki). 3-vuotinen jatko v. 2017-19 taiteen perusopetuksen kehittämishankkeelle.

2018−2022

 • Universal Orchestra, kansainvälinen erilaisten oppijoiden yhtye (Pohjoismainen kulttuurirahasto). Projektikumppaneina Drake Music Scotland (Iso-Britannia) ja SKUG-centeret (Norja).

2017−2019

 • Katveesta kentälle. Erityistä taiteen perustopetusta Helsingissä (Helsingin kaupunki). Kolmevuotinen taiteen perusopetuksen kehittämishanke.

2020

 • Kansainvälinen Music for all, music with all -erityismusiikkikasvatusseminaari Helsingissä (Alfred Kordelinin rahasto)
 • Resonaarin 25-vuotisjuhlavuoden tapahtumat (Suomen kulttuurirahasto). Osa tapahtumista toteutui koronapandemian vuoksi vuonna 2021.
 • Valoilmiö-konsertti (Kulosaaren kotiseutusäätiön rahasto)
 • Resonaarigroup konsertoi päiväkodeissa (Kansan sivistysrahasto). Koronapandemian vuoksi konsertit toteutettiin vuonna 2021.
 • Koulu- ja päiväkotikonsertit Kulosaaressa (Kulosaaren kotiseutusäätiön rahasto). Koronapandemian vuoksi konsertit toteutettiin vuonna 2021.
 • Resonaari Fest -musiikkitapahtuma osana Alppipuiston kesä -tapahtumasarjaa (Helsingin kaupunki). Tapahtuma peruttiin koronapandemian vuoksi.

2019−2020

 • I det stora landskapet -musiikkinäytelmä. Resonaarigroup muusikkoina I det stora landskapet -musiikkinäytelmän orkesterissa. Yhteistyö Duv Teaternin, Svenska Teaternin ja Wegelius Kamarijousien kanssa. (Adelsförbundet, Konstsamfundet).
 • Erilainen oppija musiikkioppilaitoksessa. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus (Opetushallitus)

2019

 • Resonaari Fest -musiikkitapahtuma osana Alppipuiston kesä -tapahtumasarjaa (Helsingin kaupunki, MES, Otto A. Malm lahjoitusrahasto)
 • Valoilmiö-konsertti (Kulosaaren kotiseutusäätiön rahasto)
 • Resonaarigroup – erilaisten oppijoiden ammattiyhtyeen toiminta (Taike)
 • Paikka Auki (STEA)

2018

 • Resonaari Fest -musiikkitapahtuma osana Alppipuiston kesä -tapahtumasarjaa (Helsingin kaupunki)
 • Soittoa senioreille -projekti (Taidetta hoitolaitoksiin -apuraha, Suomen Kulttuurirahasto)
 • Resonaarigroup – erilaisten oppijoiden ammattiyhtyeen toiminta (Taike)
 • Konserttiapuraha musiikkikoulun Valoilmiö-konserttia varten (Kulosaaren Kotiseuturahaston säätiö)

2017−2019

 • Katveesta kentälle. Erityistä taiteen perusopetusta Helsingissä, Taiteen perusopetuksen kehittämishanke (Helsingin kaupunki).

2017

 • Kansainvälinen verkostotoimita, (Alfred Kordelinin rahasto)
 • Erilaiset oppijat ja musiikkiteknologia (Jenny ja Antti Wihurin rahasto)
 • Resonaarin soittoviikot (Alli Paasikiven säätiö)
 • Resonaarigroup – erilaisten oppijoiden ammattiyhtyeen toiminta (Taike)
 • Valoilmiö-konsertti (Kulosaaren kotiseutusäätiön rahasto)

2016

 • Erityisryhmien musiikkileirit (Suomen kulttuurirahasto)
 • Resonaarigroup – erityisryhmien orkesteritoiminta (Opetus- ja kulttuuriministeriö, Eileen Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruun säätiö)
 • Kaikki soittaa -asiantuntijapalvelujen kehittäminen (Eileen Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruun säätiö)
 • Musiikkiteknologia erityismusiikkikasvatuksessa (Jenny ja Antti Wihurin rahasto)
 • Valoilmiö-konsertti (Kulosaaren kotiseutusäätiön rahasto)

2015−2017

 • Kansainvälinen Meeting in Music -hanke

2015

 • Musiikkiteknologia erityismusiikkikasvatuksessa (Jenny ja Antti Wihurin rahasto)
 • Senioreille soittoa – osallistavat musiikkitapahtumat (Taike, Uudenmaan taidetoimikunta)
 • Resonaarigroup erityisryhmien orkesteritoiminta (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
 • Konserttiapuraha, Kulosaaren Kotiseuturahaston säätiö

2014

 • Kehitysvammaiset muusikkoina -projekti (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
 • Musiikkiteknologia erityismusiikkikasvatuksessa, Jenny ja Antti Wihurin rahasto
 • Senioreille soittoa – osallistavat musiikkitapahtumat -projekti (Taiteen keskustoimikunta)
 • Kaikki soittaa -musiikkipalvelu ja konserttitoiminta (Kulosaaren kotiseuturahaston säätiö)

2013−2014

 • Musiikkia kaikille -projekti (Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto)

2013

 • Musiikkiteknologia erityismusiikkikasvatuksessa (Jenny ja Antti Wihurin rahasto)
 • Senioreille soittoa – osallistavat musiikkitapahtumat -projekti (Taike)
 • Konserttitoiminta (Kulosaaren Kotiseuturahaston säätiö)

2012

 • Kaikki soittaa -kiertue (Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta)
 • Kehitysvammaiset muusikkoina -projekti (opetusministeriö)
 • Musiikkiteknologia erityismusiikkikasvatuksessa (Jenny ja Antti Wihurin rahasto)
 • Erityisryhmien musiikkileirit (Suomen Kulttuurirahasto)
 • Erityisryhmien musiikkileirit (Uudenmaan taidetoimikunta)
 • Konserttitoiminta (Kulosaaren Kotiseuturahaston säätiö)
 • Kuvionuottimateriaalin laadinta erilaisille oppijoille (Kulmakoulusäätiö)

2011

 • Kansainvälisten yhteyksien luominen ja ylläpitäminen (Alfred Kordelinin säätiö)
 • Kehitysvammaiset muusikkoina -projekti (opetusministeriö)
 • Resonaarigroup-ryhmän toiminnan kehittäminen (Suomen Kulttuurirahasto)
 • Erilainen oppija esiintyjänä -projekti (Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö)
 • Tapahtuma-apuraha (Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta)
 • Konserttitoiminta (Kulosaaren Kotiseuturahaston säätiö)

2010

 • Kehitysvammaiset muusikkoina -projekti (opetusministeriö)
 • Resonaari 15 vuottta – erityisryhmien musiikkitoiminta näkyväksi (Suomen Kulttuurirahasto)
 • Apuraha (Stiftelsen 7:nde Mars Fond)
 • Konserttitoiminta (Kulosaaren kotiseuturahasto)
 • Osaaminen käyttöön -projekti (Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö)
 • Resonaarigroup-yhtyeen konserttimatka Japaniin (The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation)

2009−2011

 • Kansainvälinen Music for All -projekti: Resonaari osallistui Euroopan Unionin Baltic Interreg IV A -ohjelman Music for All -projektiin yhdessä virolaisen Tolaram Foundationin ja latvialaisten Riga City Councilin ja Pavuls Jurjans Music Schoolin kanssa vuosina 2009−2011. Projektin tuloksena valmistui Erityismusiikkikasvatuksen käsikirja – Musiikki kuuluu kaikille. Kirjaan kuuluu myös Music for All -DVD, jonka aineisto on kuvattu projektin aikana jokaisessa osallistujamaassa. Music for All -materiaalipaketti on tehty projektimaiden kielillä eli suomeksi, viroksi ja latviaksi sekä verkkomateriaalina englanniksi.

2009

 • Kehitysvammaiset muusikkoina -projekti (opetusministeriö)
 • Erityisryhmien musiikkileirit (Suomen Kulttuurirahasto)
 • Erityismusiikkikasvatukseen liittyvä kansainvälinen toiminta (Alfred Kordelinin rahasto)

2008

 • Konserttitoiminta, Alfred Kordelinin rahasto (Kulosaaren kotiseutusäätiön rahasto)

2007

 • Konserttitoiminta (Kulosaaren kotiseuturahasto)
 • Kehitystoiminnan tukirahoitus (Stiftelsen 7:nde Mars Fond)

2006

 • Kulttuurinen sosiaalityö -projekti (Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö)

2005

 • Kuvionuottimenetelmän pilottiprojekti (Sokeain lasten tukisäätiö)

2003−2004

 • Materiaaliavustus: Selkokielityöryhmä

2001−2002

 • Tarinasävellysmenetelmän kehittäminen (Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö)

2000

 • Soitonopetuskokeilu (Alli Paasikiven säätiö)

1999

 • Musiikkikasvatusprojekti (Lasten kulttuurisäätiö)
 • Soittimisto ja muu välineistö (RAY:n investointirahoitus)