Kuvionuotit®


Resonaari oppilas pitelee syntikkaa
Kuvionuotit kitarassa

Kuvionuoteilla kaikki soittaa

Kuvionuoteissa nuotti-informaatio merkitään konkreettisesti muotojen ja värien avulla. Konkreettisen merkintätavan ansiosta soittaminen onnistuu välittömästi, soittaja kokee onnistumisen iloa ja syntyy into ja motivaatio soittamiseen.

Kuvionuotit eivät näytä nuottikirjoitukselta, mutta kirjoituksessa on sama informaatio kuin perinteisissä nuoteissa. Kuvioina käytetään ristiä, ympyrää, neliötä ja kolmiota. Värien käyttöä oli suosittu jo aiemmin musiikin erityismusiikkikasvatuksessa.

Kuvionuoteilla voidaan merkitä vastaava nuotti-informaatio kuin perinteiselläkin nuottikuvalla:

  • oktaavialat
  • eri sävelet
  • sävelten kestot
  • ylennykset ja alennukset
  • tauot
  • sointumerkit sekä
  • tahdit ja kappaleen rakenne.

Koska soittaja hyödyntää soittamisen alkuhetkistä lähtien vastaavaa informaationkäsittelytapaa kuin perinteisellä nuottikuvalla soitettaessa, on kuvionuoteista helppo siirtyä myöhemmin perinteisen nuottikuvan käyttöön, jos soittajalla on siihen halua ja valmiuksia.

”En voisi soittaa kavereiden kanssa bändissä ilman kuvionuotteja. Musiikki on mulle tärkeä juttu.”

Musiikkiopiston oppilas

Resonaarin oppilas istuu syntikan kanssa Resonaarin oppilas istuu syntikan kanssa

Kuvionuottikirja omaksi

Kuvionuottikirjoja on ilmestynyt jo kuusi:

Mikä tahansa kirjoista sopii aloittelijallekin, sillä jokaisesta kirjasta löytyy lyhyt johdanto kuvionuotteihin sekä kaiken tasoisia kappaleita.

Kirjojen kustantaja on Kehitysvammaliitto ja sen Oppimateriaalikeskus Opike myy kirjoja. Kirjoja voi tilata Opike.fi-verkkokaupasta. Kirjan mukana saa tarra-arkin soittimia varten. Tarra-arkkeja voi tilata verkkokaupasta myös erikseen.

Resonaari oppilas soittaa kitaraa kuvionuoteilla Resonaari oppilas soittaa kitaraa kuvionuoteilla

Tee itse kuvionuotteja

Valmistelemme parhaillaan ladattavat materiaalit, joilla voit tehdä itse kuvionuotteja! Päivitämme materiaalit tähän, kun valmistuvat.

”Tykkään soittaa Jänis istui maassa, se alkaa punaisesta.”

Musiikkiopiston oppilas

Taustaa kuvionuoteista

Kuvionuotteja kehitetään Resonaarissa

Kuvionuottimenetelmää on tutkittu ja kehitetty Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarissa vuodesta 1998 lähtien.

Resonaarissa ja sen verkostoon kuuluvissa yhteistyötahoissa on tehty lukuisia kehittämis- ja tutkimushankkeita kuvionuottien käytöstä kuntoutuksessa, terapiassa, musiikin erityispedagogiikassa ja musiikinopetuksessa.

Kuvionuottien oikeudet omistaa FigureNotes Global Ltd.

Kuvionuottien historia

Kaarlo Uusitalo kehitti 1990-luvun puolivälissä kehitysvammaisten oppilaittensa tarpeisiin kuvionuottijärjestelmän, koska vaihtoehtoisia nuotinnusjärjestelmiä ei ollut olemassa.

”Kehitysvammaisten tarpeisiin oli aiemmin luotu numero- ja värimenetelmiä, joilla he oppivat soittamaan mekaanisesti: painamaan tiettyä nappulaa silloin kun pyydettiin. Soittajat eivät kuitenkaan oppineet ymmärtämään itse nuottikuvaa”, Uusitalo kertoo.

Kuvionuottijärjestelmä on konkreettinen ja helppo ymmärtää. Kuvionuottien avulla kuka vain voi oppia soittamaan ja kokea hallitsevansa omaa soittamistaan.

”Kehitysvammaisille soittaminen on tapa järjestää kaoottisena näyttäytyvää maailmaa. Kun kehitysvammainen oppii soittamaan, hän hyötyy siitä taidosta muussakin elämässä. Jos ongelmia oppii ratkaisemaan musiikissa, niitä oppii selvittämään myös arjessa, jolloin itsetunto vahvistuu”, Uusitalo kuvailee.

Vuonna 1997 Uusitalo ja Markku Kaikkonen aloittivat yhteistyön ja vuoden 1998 alusta käynnistyi kuvionuottien kehittämistyö Raha-automaattiyhdistyksen (STEA) tuella. Menetelmän perusteet vakiinnutettiin ja aloitettiin sovellusten kehitystyö kuntoutus- ja pedagogiseen käyttöön sekä tietenkin kaikille, jotka ovat aina halunneet soittaa, mutta soittaminen on tuntunut liian hankalalta.

Kuvionuottijärjestelmä on nykyään laajasti käytössä niin kasvatus, opetus-, kuntoutus- kuin terapia-aloilla. Vastaavaa järjestelmää ei ole tiettävästi olemassa ja nykyään kuvionuotit ovatkin käytössä Suomen lisäksi useissa maissa ympäri maailmaa.