Opiskeluun ja


lukukausimaksuihin


liittyvät käytänteet


ja ehdot


Voimassa toistaiseksi

Resonaarin oppilas nojaa kitaraan ja hymyilee

Opiskelupaikan vastaanottaminen

 • Vastaanottamalla opiskelupaikan ilmoittaudut oppilaaksi koko lukukaudeksi ja sitoudut maksamaan koko lukukausimaksun. Jos aloitat opinnot kesken kauden, laskutus alkaa aloituspäivästä.
 • Opiskelupaikkavaraus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin vähintään kuluvan lukukauden loppuun asti.
 • Seuraavalle lukuvuodelle pyydetään jatkoilmoittautuminen keväällä.
 • Opintoja aloitettaessa voidaan erikseen sopia kokeilukerroista (ks. hinnasto).

Opetus ja poissaolot

 • Syyslukukausi kestää elokuusta joulukuuhun ja kevätlukukausi tammikuusta toukokuuhun. Opetuskertoja molemmilla lukukausilla on 16.
 • Opetus on lähiopetusta Resonaarin tiloissa.
 • Tule tunneille Resonaariin avustajan kanssa, mikäli tarvitset tukea musiikkitunnin ulkopuolisissa toimissa (esim. liikkuminen, pukeminen, kotimatkalle lähteminen).
 • Force majeure -tilanteessa (ylivoimainen este, kuten esim. pandemiatilanteessa asetetut rajoitukset) opetus voidaan järjestää kokonaan tai osittain etäopetuksena joko oppilaan pyynnöstä tai viranomaisten määräyksestä. Jos haluat pyytää etäopetusta, ole yhteydessä opettajaasi tai toimistoon. Etäopetus ei vaikuta lukukausimaksuun.
 • Opettajan poissaolo: jos opettajalla ei ole sijaista, hän korvaa pitämättä jääneen tunnin itse.
 • Oppilaan ollessa poissa joko etä- tai lähiopetuksesta tuntia ei korvata eikä lukukausimaksuja palauteta. Flunssan, lomamatka tai juhlat eivät oikeuta korvaustunteihin.
 • Pidemmän poissaolojakson sattuessa (esim. terveyssyistä) ole yhteydessä opettajaasi tai toimistoon.

Laskutus

 • Laskuttaja on Helsinkimissio ry, johon Resonaari kuuluu.
 • Kevätlukukauden laskut lähetetään oppilaiden laskutusosoitteisiin tammi- tai helmikuussa. Syyslukukauden laskut lähetetään elo- tai syyskuussa.
 • Lasku on mahdollista maksaa 1-3 erässä.
 • Lähetämme laskut Eepos-oppilaitosjärjestelmän kautta. PDF-lasku lähetetään sähköpostiisi osoitteesta laskutus@eepos.fi.
 • Muista päivittää laskutusosoite tarvittaessa. Musiikkiopisto ei ole vastuussa asiakkaan sähköpostin toimivuudesta.
 • Mikäli lukukausimaksuja jää maksamatta, musiikkiopisto on oikeus keskeyttää opetus kunnes avoinna olevat maksut on maksettu.
 • Maksamattomat laskut siirretään perintään.

Opintojen keskeyttäminen

 • Mikäli et halua jatkaa opintoja seuraavalla lukukaudella, on keskeyttämisestä ilmoitettava viimeiseksi jäävän kauden lopussa: keväällä viimeistään 29. toukokuuta (29.5.) ja syksyllä viimeistään 1. joulukuuta. (1.12.)
 • Tee keskeyttämisilmoitus toimistoon kirjallisesti joko sähköpostilla osoitteeseen resonaari@resonaari.fi tai Eepoksen kautta (valitse viestin vastaanottajaksi Resonaarin toimisto.) Ilmoitus opettajalle tai tunneilta pois jääminen ei ole keskeyttämisilmoitus.
 • Seuraavan lukukauden maksu peritään täysimääräisenä, mikäli et ole tehnyt keskeyttämisilmoitusta edellisen kauden lopussa määräaikaan mennessä.
 • Kesken lukukauden lopetetuista opinnosta ei palauteta lukukausimaksua. Erityistilanteessa ota yhteyttä musiikkikoulun toimistoon.

Kuvaus- ja julkaisuluvat

 • Toivomme, että voimme jakaa ja kertoa Resonaarista muille myös kuvin ja videoin. Voimme käyttää kuvia, äänitteitä tai videoita Resonaarin www-sivustolla, sosiaalisessa mediassa tai koulun muussa julkaisussa ilman oppilaan nimeä.
 • Kuvauslupa: opetustilanteissa otettuja valokuvia tai lyhyitä videoita.
 • Julkaisulupa: oppilaan omia, tunneilla syntyneitä musiikkituotoksia (äänitteet, videot).
 • Nimen julkaisulupa: oppilaan nimen julkaisua esimerkiksi edellä mainittujen kuvien tai muiden tallenteiden yhteydessä tai esimerkiksi konsertin käsiohjelmassa.
 • Merkitse luvat Eepokseen tai ilmoita niistä toimistoon.
 • Huomioittehan, että konsertit ovat usein julkisia tilaisuuksia ja niissä kuvaaminen on sallittu.
 • Ulkopuoliset vierailijat ja tutkijat pyytävät asianosaisilta oppilailta tarvittavat tutkimus- / kuvausluvat erikseen.

Tiedottaminen ja yhteydenpito

 • Oppilas/huoltaja on velvollinen ilmoittamaan yhteystietojen muutoksista. Merkitse uudet tiedot itse Eepokseen tai ilmoita muutoksista musiikkikoulun toimistoon.
 • Erityisesti ensisijaisen yhteyshenkilön tiedot ja laskutustiedot ovat tärkeät.
 • Opettajat pitävät yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla ja Eepoksen kautta, tallennathan opettajan nimen ja yhteystiedot myös itsellesi.
 • Musiikkiopiston yleiset tiedotteet saat sähköpostiisi osoitteesta resonaari@resonaari.fi, tiedotteet ja tapahtumat löytyvät myös Eepoksesta sekä nettisivuiltamme.

Musiikkiopiston toimiston sähköposti: resonaari@resonaari.fi